Logo Bethelkerk
Logo Bethelkerk

Nieuws

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes?down

Kerkbalans 2018

Rond 16 december hebben de leden die eerder aangaven per email het toezeggingsformulier te willen ontvangen, dit formulier toegezonden gekregen. Wij hopen dat deze leden snel hun toezegging via internet zullen invullen. De overige leden ontvangen per post begin januari het toezeggingsformulier. Zij kunnen dan ook via internet de toezegging doen of het formulier invullen en met de portvrije antwoordenveloppe retourneren. Als we er met elkaar voor zorgen om op deze wijzen voor half januari de toezegging te doen, voorkomt dit dat vrijwilligers eind januari bij u moeten aanbellen om uw toezegging in ontvangst te nemen.
Wij danken u voor uw medewerking. Het College van Kerkrentmeesters.

Knutselmiddag

Er is weer een knutselmiddag op woensdag 24 januari in de Bethelkerk voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Het begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur en het is in de Bethelkerk.
Opgeven kan via kerkelijkwerker@bethelkerkscheveningen.nl  
Deze keer is het thema ‘Winter’.  Jullie zijn van harte welkom en neem gerust vriendjes en vriendinnetjes mee!

Uit andere kerken:

Evangelische Gemeente Scheveningen:

Realisatie door Zeker Zichtbaar

Bethelkerk Scheveningen