Logo Bethelkerk
Logo Bethelkerk

Nieuws

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes?down

Nieuwsbrieven Bethelkerk

Nieuwsbrief 29-3-2020

Nieuwsbrief 22-3-2020

Nieuwsbrief 8-3-2020

Nieuwsbrief 1-3-2020

Nieuwsbrief 23-2-2020

Wilt u de nieuwsbrief voortaan in uw mailbox ontvangen? Stuur dan een mailtje naar nieuwsbrief@bethelkerkscheveningen.nl

Bethelkerk tot 6 april dicht

Protestantse Gemeente Scheveningen
Datum:            13 maart 2020

Betreft: Berichtgeving naar aanleiding van het coronavirus

Geachte gemeenteleden,
Afgelopen week hebben de wijkkerkenraden en de algemene kerkenraad veel overleg gepleegd hoe om te gaan met de situatie van het coronavirus.

De regering heeft ons afgelopen donderdag duidelijke richtlijnen meegegeven die gevolgen hebben voor de manier waarop wij als kerk onze activiteiten, waaronder de eredienst, organiseren. Die richtlijnen laten ruimte voor kerkdiensten onder de 100 personen. De Classispredikant heeft afgelopen donderdagavond echter ook een duidelijk beroep gedaan op ons als kerken om geen kerkbijeenkomsten meer te organiseren. We zijn ons bewust van de vele gevoelens en gedachten die er bij u leven. Alles overziend zijn we van mening dat we u nu voor moeten gaan in het nemen van een helder besluit waarmee we zo veel mogelijk de risico’s beperken.

Bijeenkomsten met ouderen
Alle activiteiten met ouderen komen te vervallen. Voor al de activiteiten waar geen ouderen bij aanwezig zijn, zullen de kerkenraden van de afzonderlijke wijkgemeenten per activiteit bekijken of deze wel of niet kunnen doorgaan.

Update 21 maart 2020

‘De Lofzang zal blijven klinken…’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus hebben voor velen verstrekkende gevolgen. Ook als kerken ondervinden we dit. Van overheidswege kwamen er al maatregelen voor bijeenkomsten van meer dan 100 personen. Maar als Protestante Gemeente Scheveningen hebben we ervoor gekozen om, uit veiligheid voor bezoekers en medewerkers, alle activiteiten op te schorten, ook kerkdiensten.
Juist in tijden van crisis wil je eigenlijk niets liever dan de deuren van de kerken wijd open zetten om mensen samen te brengen en een schuilplaats te bieden. Zo kun je steun en troost vinden bij elkaar. Maar door mensen bij elkaar te brengen, verhogen we de kans op verspreiding van het virus en dat vinden we een onverantwoord risico.
Bij dat gegeven wilden wij het echter niet laten. Daarom zijn de afgelopen week andere wegen gezocht om de kerkdiensten en andere activiteiten bij de mensen te kunnen brengen. De verhalen moeten verteld blijven worden en de muziek en de liederen moeten blijven klinken. Juist nu! Juist nu – in deze onzekere tijden – moeten we elkaar vasthouden en aandacht geven door elkaar te helpen, te troosten en te bemoedigen of om zo maar even de stilte te verbreken.

Hieronder treft u informatie aan van een aantal alternatieve activiteiten, waaronder kerkdiensten. De vier wijkgemeentes van de Protestantse Kerk Scheveningen, de Oude Kerk, de Bethelkerk, de Prinses Julianakerk en de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, trekken hierin samen op. Een aantal activiteiten wordt ook gezamenlijk georganiseerd.

Zondagse vieringen
De eredienst blijft gevierd worden, maar wel op een andere manier. Zo gaan de Prinses Julianakerk, de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk en de Bethelkerk gezamenlijke kerkdiensten uitzenden in beeld en geluid. Wekelijks zullen predikanten en kerkgebouwen rouleren.
• Zondag 22 maart, 14.30 uur : Bethelkerk – Voorganger ds. Gerco Lock
• Zondag 29 maart, 10.00 uur: Prinses Julianakerk – Voorganger ds. Dirk-Jan Thijs
• Zondag 5 april, Palm- en passiezondag, 10.00 uur: Nieuwe Badkapel – Voorganger ds. Charlotte van der Leest

De viering van zondag 22 maart wordt LIVE uitgezonden op kerkradio. Wilt u ook meekijken? Dan kan dat via www.bethelkerkscheveningen.nl. Kies vervolgens voor ‘Uitzendingen’ en ‘Meekijken’. Deze dienst kunt u ook op een later moment terug kijken en luisteren.

Vanuit de Oude Kerk zullen de zondagse vieringen wekelijks worden uitgezonden in beeld en geluid. Aanvang 10.30 uur. Voorganger is ds. Barend Weegink. Deze vieringen wordt LIVE uitgezonden op kerkradio en via www.kerkomroep.nl/#/kerken/11270

Bovenstaande kerkdiensten worden in zeer beperkte kring gevierd (predikant, ouderling, diaken organist/musicus en technici). Er zijn dus geen bezoekers aanwezig.

Dagsluiting
Omdat nu veel kringen, leerhuizen en andere bijeenkomsten wegvallen, zenden de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk, de Bethelkerk en de Prinses Julianakerk op donderdagavond een gezamenlijke dagsluiting uit in beeld en geluid. Ook hier zullen de kerkgebouwen en predikanten elke week rouleren;
• Donderdag 26 maart om 21.00 uur vanuit de Badkapel met ds. Charlotte van der Leest
• Donderdag 2 april om 21.00 uur vanuit de Bethelkerk met ds. Gerco Lock
• Informatie over de dagsluiting vanuit de Prinses Julianakerk met ds. Dirk-Jan Thijs in de Stille Week volgt nog.

De eerste dagsluiting op donderdagavond, 26 maart vanuit de Nieuwe Badkapel, wordt LIVE uitgezonden op kerkradio.
Wilt u ook meekijken? Dan kan dat via www.bethelkerkscheveningen.nl. Kies vervolgens voor ‘Uitzendingen’ en ‘Meekijken’. Deze dienst kunt u ook op een later moment terug kijken en luisteren.

Vanaf 21.00 is de dagsluiting te zien op het youtube kanaal van de Nieuwe Badkapel via www.youtube.com/channel/UCGOFHRdORRVoJJOIBNQKO2g
Op kerkomroep.nl en YouTube is het avondgebed ook later terug te luisteren en kijken. Ook bij deze dagsluitingen zijn geen bezoekers aanwezig.

Kinder4ing
De Bethelkerk, de Prinses Julianakerk en de Nieuwe Badkapel-Zorgvlietkerk zenden op dinsdagavond een gezamenlijk kindermoment uit in beeld en geluid. Dit zal ook elke week vanuit een ander gebouw zijn en met steeds andere gezichten uit de verschillende wijkgemeentes. In ongeveer 20 minuten komt een Bijbelverhaal voorbij en een gebed, proefjes, filmpjes, een creatieve uitdaging en het item ‘De Mailbox’, waarin je jouw eigen post terug kan zien. Wil je alvast wat mailen? Dat kan via kinder4ing.scheveningen@gmail.com

Een nieuwe uitzending van Kinder4ing  staat elke dinsdag om 18.00 uur op YouTube. Ons kanaal heet ‘Kinder4ing’, maar je kunt ook hier klikken.

Weeksluiting verzorgingstehuizen
Vanaf vrijdag, 27 maart, zullen er vanuit Cardia en Respect voor hun cliënten en verdere belangstellenden ‘digitale weeksluitingen’ worden georganiseerd. Vanaf 14.25 uur is er inleidend orgelspel. Om 14.30 uur vangt de weeksluiting aan. Dit alles is te volgen via de kerkradio en via www.bethelkerkscheveningen.nl. Kies vervolgens voor ‘Uitzendingen’ en ‘Meekijken’.

Omzien naar elkaar
Op zaterdag 21 maart is bij alle gemeenteleden van de Bethelkerk die 75 jaar of ouder zijn een nieuwsbrief en een bericht met contactadressen bezorgd. Als teken van hoop was bij de brieven een narcis gevoegd én een rolletje pepermunt om te nuttigen tijdens het kijken of luisteren naar de dienst van bevestiging en intrede van ds. Gerco Lock.

Omdat veel activiteiten en kerkbezoek niet mogelijk zijn, kunnen wij ons voorstellen dat u zich misschien eenzaam voelt en een luisterend oor mist. Weet dat er aan u wordt gedacht! Voor dit moment wensen wij u veel sterkte en vooral gezondheid toe. Wanneer wij u ergens mee kunnen helpen, dan horen wij dat graag! We kijken dan wat mogelijk is.
Gemeenteleden van de Bethelkerk kunnen contact opnemen met het pastorale team van de Bethelkerk, mw. Ria ter Horst – 070 3552709 / mw. Engelien de Best – 070 3540073 / mw. Anneke van Mansum – 010 4265288 / ds. Gerco Lock – 070 4129706 / ds. Nel van Dorp (tot 31 maart) – 070 3805756. Ook kunt u de pastorale telefoon bellen: 06 825 75 725 of mailen met pastoraalbezoek@bethelkerkscheveningen.nl

Tot slot
Zo willen wij elkaar – waar nodig – de helpende hand reiken;
Zo houden we met elkaar de lofzang gaande.
Zo worden de verhalen gelezen en gebeden uitgesproken.
Zo klinken – in deze donkere tijd – woorden van licht en hoop.

Zo zullen we met elkaar onze weg moeten gaan vinden, over kerkgrenzen heen. Tastend en zoekend in een tijd waarin vertrouwde patronen, contacten en zekerheden opeens wegvallen. Laten we elkaar daarin troosten en de hoop levend houden dat deze tijd voorbij zal gaan. Vanuit het geloof en vertrouwen dat wij hier niet alleen in staan, maar ons gedragen mogen weten door de Eeuwige God.
Straks komt Palmzondag, dan de Stille Week en vervolgens Pasen. Hoe en waar we dat gaan vieren is nog onzeker. Maar één ding is wel zeker; we zijn op weg naar Pasen: het feest van het nieuwe leven! Houd goede moed!

Bijbel Basics

De komende weken gaat het leven allemaal net even anders dan we gewend zijn. Maar gelukkig kun je nog steeds mooie momenten hebben rond de Bijbel, gewoon thuis aan de keukentafel. Omdat de kerkdiensten tijdens deze zondagen (22 maart, 29 maart en 5 april) niet doorgaan, bieden we voor de komende zondagen het Bijbel Basics materiaal ook in aangepaste vorm aan. We hebben het materiaal zo aangepast dat het speciaal gericht is op de gezinssituatie, zodat je thuis samen met je kinderen kunt toeleven naar Pasen. Dit materiaal is gratis beschikbaar als download.

Download Bijbel Basics voor thuis

Aanmelden voor Bijbel Basics is gratis, net als het downloaden van het materiaal!

Brieven voor 75-plussers

Gemeenteleden zijn in actie om de  brieven voor de 75-plussers. De actie is bedoeld om deze groep gemeenteleden een hart onder de riem te steken.

Broodhaantje

Op zondag 5 april, de zondag voor Pasen, organiseert de Bethelkerk ‘Brood-Haantje de voorste.’ Om 10:00 uur is iedereen welkom in de Bethelkerk met een versierde Palmpasenstok.

We nodigen je uit om met jouw zelfgemaakte Palmpasenstok naar de dienst in de Bethelkerk te komen. De dienst start om 10:00 uur en duurt ongeveer een uur. Je mag meelopen in een Palmpasenoptocht door de kerk. Je krijgt van ons een broodhaantje. En wie de mooiste Palmpasenstok heeft, krijgt een leuke prijs.

Heb je geen Palmpasenstok? Dan kun je die op zaterdag 28 maart of 4 april van 14:00 tot 16:00 uur maken. We doen dat in de Bethelkerk, Jurriaan Kokstraat 175.

Neem je ouders en grootouders gezellig mee naar deze speciale ‘Brood-Haantje de voorste’ kinderdienst op zondag 5 april om 10 uur.

Wie doet er mee? Meld je aan voor 25 maart bij:
Broodhaantje@bethelkerkscheveningen.nl

Voor meer informatie kijk op  www.bethelkerkscheveningen.nl/broodhaantje

Realisatie door Zeker Zichtbaar

Bethelkerk Scheveningen