Logo Bethelkerk
Logo Bethelkerk

Oecumenisch beraad

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes?down

Bij het  ‘Oecumenisch Beraad Scheveningen’ zijn de volgende  wijkgemeenten en parochies van de PKN en RK kerk aangesloten:

  • de Nieuwe Badkapel/Zorgvlietkerk
  • de Bethelkerk/Nieuwe Kerk,
  • de H. Antonius Abt

In het ‘Oecumenisch Beraad Scheveningen’ hebben afgevaardigen van genoemde kerken zitting. Men vergadert circa 6 maal per jaar.
Als gezamelijke activiteit wordt een keer per jaar een oecumenische dienst gehouden. Dit gebeurt in het kader van de ‘Week van gebed voor de eenheid van de christenen’. (Tweede helft van januari.) De dienst wordt per toerbeurt gehouden in een van de aangesloten kerken. De andere bij het Beraad betrokken kerkgebouwen zijn dan gesloten.

In de loop van het jaar worden er meerdere activiteiten georganiseerd. Deze vind je terug op de activiteitenpagina.

Realisatie door Zeker Zichtbaar

Bethelkerk Scheveningen