Logo Bethelkerk
Logo Bethelkerk

Mensen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes?down

Waarnemend predikant:
Ds. Nel van Dorp
tel.: 070 – 380 57 56
email:n.vandorp@protestantsekerk.nl

Pastoraal werker:
Mw. Anneke van Mansum-Hoogenboezem
tel: 010 – 426 52 88
email: avmansum@kpnmail.nl

Jolanda E. de Boer – de Bruin

Koster

Tel: (070) 355 72 41
kosteres@bethelkerkscheveningen.nl

Maarten Pronk

Scriba

Tel: (070) 350 21 09
scriba@bethelkerkscheveningen.nl

Organisten

Marcel van Duijvenvoorde

Organist

Tel: 427 31 24
mvduyvenvoorde@gmail.com

Sander van Marion

Organist

Tel: tel. 354 73 20
sandervanmarion@planet.nl

Arie Kraaijeveld

Organist

Tel: 06 208 22 793
a.s.kraaijeveld@gmail.com

Realisatie door Zeker Zichtbaar

Bethelkerk Scheveningen