Logo Bethelkerk
Logo Bethelkerk

Diverse media

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes?down

Het meest gelezen kerkblad op Scheveningen is de Scheveningse kerkbode. Deze verschijnt meestal eens per 14 dagen en bevat het nieuws van alle PKN wijkgemeenten op Scheveningen.

Eindredacteur

Caroline van den Ende,
Telefoon 06 123 35 126
E-mail: teksten@carolinevandenende.nl

Kopijbewerking/Lay-out:

A.C. van der Deijl,
Telefoon 070 – 306 38 60 Mobiel: 06 – 248 16 767
E-mail: avddeijl@casema.nl

Abonnementen: 
€ 20,- per jaar binnen Scheveningen. Buiten bezorggebied Scheveningen: € 40,- per jaar. Voor de betalingen van het abonnementsgeld ontvangt u automatisch een acceptgiro. Voor bestellen van abonnement: info@pgscheveningen.nl

De kerkbode is ook als digitaal abonnement verkrijgbaar. Dit abonnement kost € 15, – per jaar. Op de site www.kerkopscheveningen.nl kunt u aangeven dat u over wilt stappen op een digitaal abonnement. Klik daarvoor op het kopje ‘Kerkbode’. Er verschijnt dan een kort formulier. Na invulling krijgt u de kerkbode digitaal toegestuurd.
Stel u wilt een papieren versie van de kerkbode én u wilt de kerkbode ook digitaal, vul dan onder het kopje opmerkingen ‘gemengd abonnement’ in. Dit kost € 30, -.

Advertenties:
Fam. A. Spaans, telefoon: 070 – 354 49 76

Uiterlijk tot woensdag 11.30 uur. Prijs: € 0,50 per mm per kolom.
Bewijsnummer: € 1,00.

Daarnaast is er ook nog het blad Kerk in Den Haag. Deze wordt uitgegeven door protestantse wijkgemeenten en de rooms-katholieke parochies in de agglomeratie Den Haag en verschijnt eens per maand.

Kerk in den Haag wordt uitgegeven door protestantse wijkgemeenten en de rooms-katholieke parochies in de agglomeratie Den Haag en verschijnt in een oplage van ongeveer 18.000 exemplaren. Het blad houdt leden van deze kerken, maar ook steeds meer andere geïnteresseerden, op de hoogte van ontwikkelingen op het snijvlak van kerk en samenleving. Dat gebeurt in de vorm van nieuwsartikelen, reportages, interviews, essays en columns. Ook bevat Kerk in Den Haag maandelijks een uitgebreid overzicht van kerkelijke en culturele activiteiten.

Kerkradio Scheveningen is in 2001 ontstaan met 271 Hervormde luisteraars. Een jaar later sloten de Gereformeerden bij ons aan, waardoor we in 2002 met 330 luisteraars een van de grootste Kerkomroepen werden, om vanuit 5 kerken en een wijkgebouw uit te kunnen zenden.

Nu na 7 jaren kerkradio, waar steeds vele ouderen, zieken en hulpbehoevende naar de verkondiging van Gods woord luisteren, en te kunnen schakelen naar die kerk die hun voorkeur heeft, blijkt dat nog steeds een groot succes te zijn. Daar er nog steeds vragen zijn van o.a.: hoe kom ik aan kerkradio en hoe kan ik worden aangesloten op de kerkradio kunnen wij u het volgende mededelen.

U moet zijn aangesloten op het Casema kabelnetwerk voor ontvangst van Radio en TV. (Het kerkradio signaal wordt ontvangen in geheel groot Scheveningen van Noord naar Zuid en van Oost naar West).

U neemt contact op met het kerkelijk bureau tel. 355 08 95 waar men u kan informeren over kosten en verplichtingen waarna dhr. H. Oosterveen of dhr. G.F. Pronk met u contact opneemt.

Realisatie door Zeker Zichtbaar

Klik hier om de uitvaartdienst van

Krijntje Verbaan- de Jong te volgen.

Klik hier voor de liturgie.

Bethelkerk Scheveningen