Logo Bethelkerk
Logo Bethelkerk

Diaconaal werk

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes?down

Wat kunt u doen voor medemensen in Oekraïne?

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!

  1. Draag bij kerk in actie: De diakenen informeren u graag over wat u kunt doen om een bijdrage te leveren aan de noden in Oekraïne zelf en aan de opvang van mensen die het geweld hebben kunnen ontvluchten en een veilig heenkomen in Nederland zoeken.Als onderdeel van de samenwerkende hulporganisaties geeft.Kerk in Actie via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt. Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak. Maak een bijdrage op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘noodhulp Oekraïne’. Hartelijk dank!
  2. Meld u aan als gastgezin: Voor degenen die in staat zijn om voor een bepaalde periode Oekraïners onderdak te bieden bestaat de mogelijkheid om u aan te melden bij de organisatie TakeCareBnB via https://takecarebnb.org
  3. Meld u aan als vrijwilliger voor de opvang in Den Haag van het Leger des Heils. Het Leger des Heils bereid een opvanglocatie voor 140 mensen voor in Den Haag. En is op zoek naar vrijwilligers om de zorgverleners te ondersteunen. Mocht u daar interesse in hebben, dan kunt u zich aanmelden via het volgende e-mail adres: nw.vrijwilligers@legerdesheils.nl

In de afgelopen weken zijn er vanuit de diaconale middelen al giften gedaan aan het Rode Kruis en aan stichting Timea (https://www.stichtingtimea.nl ). In de Nieuwe Badkapel is geld ingezameld voor de Stichting Kinderhulp Beregszasz (SKB) t.b.v. de opvang van kinderen bij gastgezinnen in Nederland. Via de kerkbode en/of de nieuwsbrieven zult u op de hoogte worden gehouden van eventuele verdere initiatieven! Als u zelf vluchtelingen in huis opneemt of suggesties of informatie wilt delen, dat horen wij graag van u. Neem dan contact op met een van de diakenen van uw wijkgemeente.

—————————————————————————————————————————————————————————————–

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven wij als kerk concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

Individuele hulpverlening

Ingeval van problemen die niet van pastorale aard zijn, kan de diaconie u wellicht terzijde staan met het zoeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld: financiële moeilijkheden, moeilijke formulieren die ingevuld moeten worden etc.
U kunt dan terecht bij het secretariaat van de diaconie.

Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO wil anderen stimuleren, door giften of anderszins, te bouwen aan een betere wereld. Zij beheert het verjaardagsfonds. Samen met de diaconie wordt aandacht geschonken aan werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Contactpersoon: De heer T.T.C. Broer, e-mail: ttcbroer@hotmail.com

Werelddiaconaat

Bij de trappen van de kerk hangen bussen waarvan de opbrengst bestemd is voor de specifieke projecten van het werelddiaconaat. In de maanden augustus en september is de opbrengst bestemd voor de Stichting Oost-Europa.

Adressen Diaconie

Secretaris:
De heer H. Buis, Segbroeklaan 408, 2565 EB  Den Haag
Tel. 070 355 82 95, e-mail: mootjebuis@gmail.com

Penningmeester:
De heer T.T.C. Broer
E-mail: admin-diaconie@pgscheveningen.nl
Rekeningnummer: NL06RABO 0113 3802 40

Postadres Diaconie

College van diakenen, p/a Kerkelijk Bureau, Jurriaan Kokstraat 175, 2586 SG  Scheveningen

Realisatie door Zeker Zichtbaar

Klik hier voor de uitvaartdienst van mevrouw Tiny Pronk-Mostert

Bethelkerk Scheveningen