Logo Bethelkerk
Logo Bethelkerk

Diaconaal werk

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes?down

Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen en van de wereld. Door dienstbaar te zijn aan mensen en aan de samenleving, dichtbij en ver weg, geven wij als kerk concreet gestalte aan de bijbelse boodschap. In de bijbel geldt niet het recht van de sterkste, maar van de zwakste. Telkens weer klinkt de oproep om samen te werken aan een rechtvaardige samenleving. Het is Gods bedoeling dat de wereld en ieder mens tot zijn recht komt. De kerk geeft daar in het diaconaat, in alle bescheidenheid, handen en voeten aan.

Individuele hulpverlening

Ingeval van problemen die niet van pastorale aard zijn, kan de diaconie u wellicht terzijde staan met het zoeken naar een oplossing. Bijvoorbeeld: financiële moeilijkheden, moeilijke formulieren die ingevuld moeten worden etc.
U kunt dan terecht bij het secretariaat van de diaconie.

Commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO wil anderen stimuleren, door giften of anderszins, te bouwen aan een betere wereld. Zij beheert het verjaardagsfonds. Samen met de diaconie wordt aandacht geschonken aan werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Contactpersoon: De heer T.T.C. Broer, e-mail: ttcbroer@hotmail.com

Werelddiaconaat

Bij de trappen van de kerk hangen bussen waarvan de opbrengst bestemd is voor de specifieke projecten van het werelddiaconaat. In de maanden augustus en september is de opbrengst bestemd voor de Stichting Oost-Europa.

Adressen Diaconie

Secretaris:
Mevrouw M. van der Geest
E-mail: marloeskeuzenkamp@hotmail.com

Penningmeester:
De heer T.T.C. Broer
E-mail: admin-diaconie@pgscheveningen.nl
Rekeningnummer: NL06RABO 0113 3802 40

Postadres Diaconie

College van diakenen, p/a Kerkelijk Bureau, Jurriaan Kokstraat 175, 2586 SG  Scheveningen

Realisatie door Zeker Zichtbaar

Klik hier om de uitvaartdienst van

Krijntje Verbaan- de Jong te volgen.

Klik hier voor de liturgie.

Bethelkerk Scheveningen