Logo Bethelkerk
Logo Bethelkerk

Ontmoetingen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes?down

Belijdeniscatechese

Wil je je verdiepen in het christelijk geloof? Dan biedt de belijdeniscursus van de Bethelkerk daar een goede mogelijkheid voor.

Naast de ‘gewone’ catechisatie noemen we ook de belijdeniscatechese. Dat is een groep jongeren (soms ook ouderen), die nadenkt over het persoonlijk afleggen van openbare belijdenis van het geloof – en daar met elkaar (onder leiding van de predikant) over in gesprek wil gaan. De bedoeling is: elkaar over en weer bemoedigen en samen groeien in geloof!

Gepland op: Vanaf eind oktober tien avonden tot Palmpasen
Contactpersoon: Gerco Lock
E-mail: dominee@bethelkerkscheveningen.nl

Thema-avonden rondom het Onze Vader

We starten dit seizoen met aandacht voor misschien wel het bekendste gebed ter wereld: het Onze Vader. In de zondagse kerkdiensten lezen we bijbelgedeelten rondom de verschillende aspecten van dit gebed.
Maar er is natuurlijk nog veel meer over te vertellen. Doordeweeks verdiepen we ons daarom verder tijdens vier thema-avonden. De avonden worden geleid door Gerco Lock en Jacintha Swieb. Voorkennis is niet nodig. Iedereen is welkom om te komen luisteren, kijken of meepraten!

7 oktober: Het Onze Vader in de kunst (Gerco Lock)
Tijdens de eerste avond op zal ds. Gerco Lock aan de hand van een aantal kunstwerken verder ingaan op het Onze Vader en de bijbelverhalen die we deze maanden lezen. Iedere week is op de voorzijde van de liturgie (die steeds op de website te vinden is) een afbeelding te zien van een kunstwerk dat past bij het verhaal van die zondag. Soms komt dat kunstwerk ook in de verkondiging terug, maar dat is lang niet altijd het geval. Tijdens deze thema-avond halen we dat in. We leren kijken naar de schilderijen en tegelijk leren we aan de hand van de afbeeldingen het bijbelverhaal opnieuw te lezen en het Onze Vader te begrijpen.

4 november: Het Onze Vader en het Koninkrijk (Jacintha Swieb)
‘Het Koninkrijk’, wat stellen we ons daar eigenlijk bij voor? Hoe kijken wij daar tegen aan en welke verwachtingen hebben we hiervan? Wat zegt de Bijbel er over? Al die vragen rondom het Onze Vader komen aan bod tijdens deze thema-avond.

18 november: Het Onze Vader in 2021 (Jacintha Swieb)
Wat is de betekenis van het Onze Vader voor de kerk vandaag? Welke hoop spreekt eruit en hoe zouden we die vandaag de dag verwoorden? Hierover gaat Jacintha Swieb met ons in gesprek

9 december: Bidden in de kloostertraditie (Gerco Lock)
Metten, lauden, priem, terts, sext, none, vespers, completen… Als er ergens geleefd wordt op het gebed, dan wel in de getijden van de kloostertraditie. Bovendien kent het monastieke leven verschillende vormen van bidden die verrijkend kunnen zijn voor ons. Tijdens deze avond vertelt ds. Gerco Lock over het bidden in de kloosters en leren we hoe we hier zelf ons voordeel mee kunnen doen. Daarnaast lezen en bespreken we een aantal gebeden van kloosterlingen.

Gepland op: donderdag 7 oktober 2021, donderdag 4 november 2021, donderdag 18 november 2021 en donderdag 9 december 2021
Contactpersonen: Gerco Lock en Jacintha Swieb
E-mail: dominee@bethelkerkscheveningen.nl

Rouwverwerking

De Bethelkerk heeft een kleine traditie met bijeenkomsten voor rouwverwerking. In vertrouwen proberen we elkaar te helpen bij het omgaan met het verlies van een geliefde, een dierbare. Het pastorale team organiseert deze bijeenkomsten voor ieder die in de afgelopen tijd een geliefde heeft verloren.

In vertrouwen proberen we elkaar te helpen bij het omgaan met het verlies van een geliefde, een dierbare. Het pastorale team organiseert deze bijeenkomsten voor ieder die in de afgelopen tijd een geliefde heeft verloren.

Gepland op: Vrijdag 1 oktober 2021 10.00 uur, vrijdag 5 november 2021 10.00 uur, vrijdag 3 december 2021 10.00 uur, vrijdag 14 januari 2022 10.00 uur
Contactpersonen: Gerco Lock, Engeline de Best, Ria ter Horst.
E-mail: dominee@bethelkerkscheveningen.nl

Thema-avond dementie

‘Ik ben nog getrouwd, maar eigenlijk al weduwe,’ aldus een partner van iemand met dementie. Wie ben je eigenlijk nog, als je omgeving jou al heeft verloren, of zelfs dood heeft verklaard terwijl je nog leeft?

Dementie gaat over de kernvragen van ons leven. Het tast de grondvesten van je bestaan aan en heeft grote impact op het leven van naasten. Dementiedominee Tim van Iersel zal deze thema’s inleiden en hierover met u in gesprek gaan. Daarbij zal hij praktische handreikingen doen hoe je mensen met dementie en hun naasten kunt blijven betrekken bij de geloofsgemeenschap.

Deze thema-avond is een initiatief van de Oude Kerk, Prinses Julianakerk, Bethelkerk en Nieuwe Badkapel- Zorgvlietkerk. De bijeenkomst is bedoeld voor ieder die te maken heeft met dementie. Denk aan mantelzorgers, bezoekmedewerkers, familieleden en gemeenteleden. De avond wordt gehouden in de Bethelkerk. Van harte welkom!

Dementiedominee Tim van Iersel is werkzaam als geestelijk verzorger en ethicus. Hij is auteur van ‘Godvergeten: Gedachten over geloof en dementie’.

Gepland op: Maandag 25 oktober 2021, 20.00 uur in de Bethelkerk
Contactpersoon: Gerco Lock
E-mail: dominee@bethelkerkscheveningen.nl

De Bijbel voor dummies

Waar gaat de Bijbel eigenlijk over? En heeft dat oude boek nu nog iets te zeggen? Bij ‘De Bijbel voor dummies’ maak je in vijf avonden kennis met Bijbelverhalen.
De avonden zijn bedoeld voor mensen die op een laagdrempelige en ontspannen manier meer te weten willen komen over de achtergronden van de Bijbel. Voorkennis is niet nodig. Je hoeft niet gelovig te zijn, al mag dat natuurlijk wel.

Gepland op:
Contactpersoon: Gerco Lock
E-mail: dominee@bethelkerkscheveningen.nl

Wellekom

Drie keer per jaar organiseren we onder de naam “Wellekom” een maaltijdavond in De Vonk. Tijdens het eten zorgen we voor gespreksstof en na de maaltijd volgt nog een ontspannende activiteit. De kosten voor de maaltijd bedragen €5 per persoon, drankjes apart afrekenen. Normaal gesproken is er plaats voor maximaal 50 disgenoten, vanwege de coronamaatregelen organiseren we in het najaar van 2021 2 avonden met steeds maximaal 25 disgenoten. Wellekom!

Thema: Herfst
Datum: vrijdag 12 en vrijdag 19 november 2021
Zaal open 17.30 uur
Maaltijd om 18 uur
Einde rond 20.00 uur
Kosten: € 5 voor een 3-gangen-maaltijd, drankjes apart afrekenen

In verband met de coronavoorschriften kunnen zich per avond maximaal 25 personen aanmelden. Iedere belangstellende kan zich voor één van de twee avonden aanmelden.

Aanmelden uiterlijk zondag 7 november 2021:
e: wellekom@bethelkerkscheveningen.nl
t: 070-3502109

Contactpersonen: Maarten C. Pronk en Maarten D. Pronk
E-mail: wellekom@bethelkerkscheveningen.nl

Koffieochtend

Elke donderdagmorgen (ook in de zomer) is er in de hal van de Bethelkerk gezellig koffie/thee drinken met natuurlijk een koekje. U bent van harte welkom van 10.00 uur tot 11.30 uur! De stoelen staan in een grote kring en u kunt gaan zitten waar u wilt en even wat bijpraten met elkaar. Zo hoor je nog eens wat en je leert elkaar kennen! Om de kosten hoeft u het niet te laten: de prijs van een kopje koffie/thee is € 0,25.
De gastvrouwen zijn Jolanda de Boer en Wil Mos.

Gepland op: Iedere donderdag, 10.00 – 12.00 uur
Contactpersoon: Jolanda de Boer
E-mail: 5boertjes@gmail.com

Ouderensoos ‘De Vonk’

Eens in de veertien dagen wordt op donderdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur een ouderensoos gehouden. De middag begint met een meditatie, gebed en zingen. Na de pauze is er elke keer ruimte voor iets anders, zoals het vertonen van een film, bingo of een quiz. U bent van harte welkom om een keer te komen kijken!
Info: Ineke Julien

Creaclub

De creaclub bestaat uit een veertigtal dames, die een aantal keer per jaar bij elkaar komt. Sommigen maken kaarten, anderen breien voor Oost Europa. Zo nu en dan hebben we een workshop en we organiseren een winterfair. Het doel van de crea-avonden is niet alleen het creatief bezig zijn maar de ontmoeting en gezelligheid en het omzien naar elkaar is net zo belangrijk. Wilt u ook meedoen? Kom dan een keertje langs!

Gepland op: start in oktober 2021
Contactpersoon: Hanny Pronk
E-mail: hanny@mdpronk.nl

Bezoekvrijwilligers

Waar zou de kerk zijn zonder de inzet van mensen die trouw (oudere) gemeenteleden bezoeken? In onze wijkgemeente zijn zo’n twintig vaste bezoekvrijwilligers actief. Zij werken nauw samen met de ouderlingen, zodat het bezoekwerk goed op elkaar is afgestemd. Enkele malen per jaar is er gezamenlijk overleg. Aandacht voor mensen, een luisterend oor, omzien naar elkaar, daarin is het kloppend hart van de gemeente.

Bethel Bezoek Actie

Als gemeentelid een ander gemeentelid bezoeken… Het klinkt simpel en dat is het ook. Tijdens de Bethel Bezoek Actie worden de leden van de Bethelkerk uitgenodigd om een of twee bezoekjes af te leggen. En aan die uitnodiging wordt enthousiast gehoor gegeven. Eind september start er weer een Bethel Bezoek Actie.

Gepland op: vanaf zondag 26 september 2021
Contactpersoon: Maarten Pronk, Ria ter Horst, Lisette Vervoorn
E-mail: maarten@mdpronk.nl

Realisatie door Zeker Zichtbaar

Klik hier voor de uitvaartdienst van mevrouw Tiny Pronk-Mostert

Bethelkerk Scheveningen