Logo Bethelkerk
Logo Bethelkerk

Gesprekskringen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes?down

Gesprekskring

Een actieve gespreksgroep voor gemeenteleden tussen de 25 en 40 jaar. Regelmatig komen we bij elkaar ten huize van een van de deelnemers. We bespreken alledaagse onderwerpen en vraagstukken vanuit Bijbels perspectief, waarbij inbreng van de deelnemers van harte welkom is.

Gepland op: dinsdag 28 september 2021, dinsdag 26 oktober 2021 en 23 november 2021
Contactpersoon: Jacintha Swieb via jacinthaswieb@gmail.com en/of  06 25 31 34 74

De Bethelkring

De Bethelkring komt 5 maal per jaar op dinsdagavond bij elkaar. Als deelnemers kiezen we zelf onderwerpen die ons aanspreken en die raakvlakken hebben met geloof, maatschappij en ons persoonlijk leven. Het is altijd weer mooi en zinvol om op een open en eerlijke wijze met elkaar in gesprek te gaan. De leeftijd van de deelnemers ligt rond de 55 jaar. Wil je je aansluiten, weet je welkom.

Gepland op: 23 november 2021
Contactpersonen: Maarten C. Pronk en Maarten D. Pronk
E-mail: gesprekskring@gmail.com

Zondag-gesprekskring

Deze gespreksgroep bestaat al zo’n 30 jaar. Het aantal leden is momenteel rond de 20 en de groep wordt nu geleid door Theo Mulder. De deelnemers kwamen* eens per maand, meestal op de 3e zondagavond, bij elkaar in de Nieuwe Vonk. * Vanwege de maatregelen rond corona zijn we tot nu toe nog niet fysiek bij elkaar geweest. We bedienen ons voorlopig van ‘papier’. De onderwerpen worden altijd vooraf beschikbaar gesteld. Er is altijd ruimte om zelf voorstellen voor onderwerpen aan te dragen.

Realisatie door Zeker Zichtbaar

Klik hier voor de uitvaartdienst van mevrouw Tiny Pronk-Mostert

Bethelkerk Scheveningen