Logo Bethelkerk
Logo Bethelkerk

Gesprekskringen

Op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes?down

Gesprekskring

Een actieve gespreksgroep voor gemeenteleden tussen de 25 en 40 jaar. Elke eerste dinsdag van de maand komen we bij elkaar ten huize van een van de deelnemers. We bespreken alledaagse onderwerpen en vraagstukken vanuit Bijbels perspectief, waarbij inbreng van de deelnemers van harte welkom is.
Contact via jeugdouderlingen@bethelkerkscheveningen.nl

De Bethelkring

De Bethelkring komt 5 maal per jaar op dinsdagavond bij elkaar in huiselijke kring. Als deelnemers kiezen we zelf onderwerpen die ons aanspreken en die raakvlakken hebben met geloof, maatschappij en ons persoonlijk leven. Het is altijd weer mooi en zinvol om op een open en eerlijke wijze met elkaar in gesprek te gaan. De leeftijd van de deelnemers ligt rond de 50 jaar. Wil je je aansluiten, weet je welkom. Contactpersonen Maarten C. Pronk en Maarten D. Pronk.

Zondag-gesprekskring

Deze gespreksgroep bestaat al meer dan 25 jaar. Het aantal leden is momenteel rond de 25 en de groep wordt geleid door Nico Pronk en Theo Mulder. De deelnemers komen eens per maand, meestal op de 3e zondagavond, bij elkaar in de Nieuwe Vonk. De onderwerpen worden altijd vooraf op papier beschikbaar gesteld. Ook kan men zelf onderwerpen aandragen. De avond wordt begonnen met koffiedrinken tijdens de inloop van 19.30 uur tot 20.00 uur. Dan opening en bespreking van het (meestal bijbelse) onderwerp. Onderbroken door een korte koffiepauze wijden we ons daaraan tot ongeveer kwart voor tien. Daarna zingen we enkele liederen tot 22.00 uur. Na de sluiting is er voor de liefhebbers nog een hapje en een drankje. Behalve voor het bespreken van de onderwerpen heeft de groep ook veel aandacht voor elkaar. Het seizoen wordt meestal in juni afgesloten met een uitstapje en/of eet activiteit. Geïnteresseerd? Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Realisatie door Zeker Zichtbaar

Bethelkerk Scheveningen